Kodi sipas kushtetutës, mazhoranca grup pune dhe për ligjin për Presidentin