Kodra e gërmuar, në mënyrë klandestine, kërkon vëmendje

Në vitet 1988 dhe 1989, nisën për herë të parë gërmimet, pranë kalasë së Drishtit.