Komisioni i Venecias rrëzon projektligjin e Qeverisë për tokat bujqësore

Komisioni i Venecias i sugjeron Kuvendit të rishqyrtojë projektligjin e Qeverise për titujt e tokave bujqësore. Përmes këtij qëndrimi, Komisioni i Venecias rrëzon draftin e paraqitur nga Qeveria, me argumentin se disa nene të tij mund të çojnë në shkelje të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe Kushtetutës së vendit.