Kompensimi i ish-pronarëve, ndryshon formula, rihapet afati për dosjet e mbetura

Publikuar më: 4/10/2022, ora 15:37

Kompensimi i ish-pronarëve, ndryshon formula, rihapet afati për dosjet e mbetura

Publikuar më: 4/10/2022, ora 15:37

Qeveria kërkon të ndryshojë mënyrën e përllogaritjes së kompensimit të ish-pronarëve, duke reflektuar qëndrimet e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe Gjykatës Kushtetuese. Projektligji u mor në shqyrtim nga ana e Komisionit të Ligjeve ku fatura financiare përllogaritet në 18,5 miliardë lekë.

Kompensimi i ish-pronarëve, ndryshon formula, rihapet afati për dosjet e mbetura

Publikuar më: 4/10/2022, ora 15:37

Qeveria kërkon të ndryshojë mënyrën e përllogaritjes së kompensimit të ish-pronarëve, duke reflektuar qëndrimet e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe Gjykatës Kushtetuese. Projektligji u mor në shqyrtim nga ana e Komisionit të Ligjeve ku fatura financiare përllogaritet në 18,5 miliardë lekë.