Kompensimi i pagës nga shteti, punonjësit në të zezë rrezikojnë të mos përfitojnë

Kryeministri Rama ka premtuar se do të kompensojë më një pagë të gjithë të punësuarit në shtet dhe në privat, të cilët ndodhen të izoluar në shtëpi, për shkak të përhapjes së koronavirusit. Një logjikë që të çon në përfundimin se do të kompensohen vetëm punonjësit që janë të siguruar dhe rezultojnë në listëpagesat e tatimeve. Por çfarë ndodh me ata që punojnë në të zezë?