Kompensimi për qumështin, çfarë mendojnë fermerët?