Konferenca e ministrave të rajonit, largimi i të rinjve dhe arsimi cilësor është sfida e përbashkët

Përditësuar më: 8/12/2021, ora 16:16

Konferenca e ministrave të rajonit, largimi i të rinjve dhe arsimi cilësor është sfida e përbashkët

Përditësuar më: 8/12/2021, ora 16:16

Ministrat e 6 vendeve të Rajonit për rininë u mblodhën në Tiranë në një konferencë të përbashkët për të diskutuar dhe propozuar politika, të cilat do të frenojnë emigrimin e të rinjve nga Ballkani Perëndimor. Problemet e tyre i njohin, por duhet të gjejnë zgjidhje efikase.

Konferenca e ministrave të rajonit, largimi i të rinjve dhe arsimi cilësor është sfida e përbashkët

Përditësuar më: 8/12/2021, ora 16:16

Ministrat e 6 vendeve të Rajonit për rininë u mblodhën në Tiranë në një konferencë të përbashkët për të diskutuar dhe propozuar politika, të cilat do të frenojnë emigrimin e të rinjve nga Ballkani Perëndimor. Problemet e tyre i njohin, por duhet të gjejnë zgjidhje efikase.