Kongresi Rinor Kombëtar, aktiviteti mbi 4 reformat në Shqipëri

Përditësuar më: 11/11/2021, ora 10:34

Kongresi Rinor Kombëtar, aktiviteti mbi 4 reformat në Shqipëri

Përditësuar më: 11/11/2021, ora 10:34

Kongresi Rinor Kombëtar u mundëson të rinjve shqiptarë të specializohen për edukimin politik dhe diskursin publik. Këtë vit, të rinjtë kanë punuar mbi 4 reformat kryesore në Shqipëri: Reforma Elektorale, Reforma në Administratë Publike, Reforma Fiskale dhe Reforma në Drejtësi. Por, si i shohin të rinjtë këto reforma dhe sa të përfshirë janë ata në të sotmen dhe të ardhmen e vendit?

Kongresi Rinor Kombëtar, aktiviteti mbi 4 reformat në Shqipëri

Përditësuar më: 11/11/2021, ora 10:34

Kongresi Rinor Kombëtar u mundëson të rinjve shqiptarë të specializohen për edukimin politik dhe diskursin publik. Këtë vit, të rinjtë kanë punuar mbi 4 reformat kryesore në Shqipëri: Reforma Elektorale, Reforma në Administratë Publike, Reforma Fiskale dhe Reforma në Drejtësi. Por, si i shohin të rinjtë këto reforma dhe sa të përfshirë janë ata në të sotmen dhe të ardhmen e vendit?