Konkluzionet e FMN: Ndërprisni ndryshimin e buxhetin e shtetit me akte normative

Tani është koha për të menduar seriozisht për menaxhimin e financave publike. Pa shpenzime ambicioze, pa ndryshime arbitrare në buxhet dhe me një kontroll më të rreptë mbi PPP-të, por edhe ndërmarrjet publike të ujësjellësit dhe energjisë.