Konkurrenca dhe inovacioni, Ballkani Perëndimor, platformë për teknologjinë

Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor kërkojnë të shndërrohen në një shtëpi për revolucionin e katërt industrial. Për këtë arsye, vendet, bizneset dhe individët në fushën e teknologjisë do të bashkohen në një hapësirë për shkëmbim eksperiencash, idesh dhe talentesh, si Përshpejtuesi i Konkurrencës dhe Inovacionit. Kjo nismë është konceptuar në formën e një platforme bashkëpunimi publik-privat me synimin për të përmirësuar konkurrueshmërinë dhe rritjen ekonomike afatgjatë.