Konsumi dhe gjendja e biznesit në Shqipëri

Në studio: Gent Beqiri, ekspert për ekonominë