Korçë, fermerët e mollës të dorëzuar, mungon ndihma e shtetit

Prodhim i ri, por avaz i vjetër e të njëjtat problematika. Një binom ky i pandashëm për fermerët që merren me kultivimin e mollës në rrethin e Korçës.