Koronavirusi, njerëzit që nuk dëgjojnë mbeten pa informim

Florian Rojba, nga “Shoqata e Njerëzve që nuk dëgjojnë”, tregon në “Dita Jonë” për problemet e kësaj kategorie që përballet me mungesën e informacionit publik në gjuhën e shenjave, çka ua bën të vështirë njohjen me rregullat dhe udhëzimet mbrojtëse.