Korporata e Investimeve Shqiptare, Ministria e Financave pa listë pronash e projektesh – A2

Korporata e Investimeve Shqiptare, Ministria e Financave pa listë pronash e projektesh

Ministria e Financave vazhdon të mos japë shpjegime mbi pronat dhe projektet që do të zhvillojë Korporata e Investimeve, drafti i së cilës u miratua sot nen për nen mes debatesh në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë.