Korridori Adriatiko-Jonian, shpallet gara ndërkombëtare për segmentet e Milot-Fier

Publikuar më: 2/8/2022, ora 14:03

Korridori Adriatiko-Jonian, shpallet gara ndërkombëtare për segmentet e Milot-Fier

Publikuar më: 2/8/2022, ora 14:03

Qeveria hap garën ndërkombëtare për segmentet e mbetura të aksit Milot-Fier, pjesë të autostradës Adriatiko-Joniane. Aksi do të ndahet në disa lote, për ta realizuar veprën më shpejt dhe me më pak kosto, ndërsa do të ketë një shpejtësi deri në 130 km në orë.

Korridori Adriatiko-Jonian, shpallet gara ndërkombëtare për segmentet e Milot-Fier

Publikuar më: 2/8/2022, ora 14:03

Qeveria hap garën ndërkombëtare për segmentet e mbetura të aksit Milot-Fier, pjesë të autostradës Adriatiko-Joniane. Aksi do të ndahet në disa lote, për ta realizuar veprën më shpejt dhe me më pak kosto, ndërsa do të ketë një shpejtësi deri në 130 km në orë.