Kosovë-Shqipëri, Shoqatat e alpinistëve në ndihmë të turizmit malor

Në Prizren është arritur marrëveshja e parë për bashkëpunim ndërmjet Federatës Bjeshkatare Alpiniste të Kosovës dhe Federatës Shqiptare të Alpinizmit dhe Turizmit Malor. Marrëveshja është nënshkruar nga kryetarët e federative dhe përveç bashkëpunimit mes tyre pritet të ndikojë dhe promovojë më shumë turizmin malor në të dy vendet tona.