Kosto dhe paga të larta, Ministria e Financave ‘’tërhiqet’’ nga Korporata e Investimeve

Publikuar më: 20/3/2023, ora 17:38

Kosto dhe paga të larta, Ministria e Financave ‘’tërhiqet’’ nga Korporata e Investimeve

Publikuar më: 20/3/2023, ora 17:38

Ministria e Financave ka kërkuar të miratohen sa më parë ndryshimet e propozuara prej saj në ligjin për Korporatën e Investimeve. Ministria shprehet se deri më tani Korporata ka pasur vetëm shpenzime pa prodhuar asnjë të ardhur dhe kërkon shkëputjen si pronare të saj dhe heqjen e financimeve nga buxheti

Kosto dhe paga të larta, Ministria e Financave ‘’tërhiqet’’ nga Korporata e Investimeve

Publikuar më: 20/3/2023, ora 17:38

Ministria e Financave ka kërkuar të miratohen sa më parë ndryshimet e propozuara prej saj në ligjin për Korporatën e Investimeve. Ministria shprehet se deri më tani Korporata ka pasur vetëm shpenzime pa prodhuar asnjë të ardhur dhe kërkon shkëputjen si pronare të saj dhe heqjen e financimeve nga buxheti