Kredia e BERZH: 9 milionë euro për energjinë në banesa – A2

Kredia e BERZH: 9 milionë euro për energjinë në banesa

BERZH do të japë 9 milionë euro kredi për të nxitur investimet individuale në banesa. Skema parashikon që qytetarët, por edhe ndërtuesit mund të aplikojnë pranë bankave tregtare për të përfituar nga skema e financimit, nëpërmjet sigurimit të një kredi, ku 20% është grant për investime të ndryshme në banesë në lidhje me izolimin dhe ruajtjen e energjisë.