Krimet seksuale me të mitur, shqetësim në rritje vitet e fundit. Problem rehabilitimi i viktimave

Përditësuar më: 4/11/2021, ora 15:34

Krimet seksuale me të mitur, shqetësim në rritje vitet e fundit. Problem rehabilitimi i viktimave

Përditësuar më: 4/11/2021, ora 15:34

Krimet seksuale kanë marrë një trajtë shqetësuese vitet e fundit në Shqipëri. Ndonëse nuk përfaqësojnë gjithë tablonë e fenomenit, procedimet ndaj abuzuesve rriten, por të dënuarit mbeten në shifra të ulëta. Me shqetësim shihet edhe rehabilitimi i të miturve që kanë rënë pre e dhunës seksuale.

Krimet seksuale me të mitur, shqetësim në rritje vitet e fundit. Problem rehabilitimi i viktimave

Përditësuar më: 4/11/2021, ora 15:34

Krimet seksuale kanë marrë një trajtë shqetësuese vitet e fundit në Shqipëri. Ndonëse nuk përfaqësojnë gjithë tablonë e fenomenit, procedimet ndaj abuzuesve rriten, por të dënuarit mbeten në shifra të ulëta. Me shqetësim shihet edhe rehabilitimi i të miturve që kanë rënë pre e dhunës seksuale.