Kriminaliteti tek të rinjtë, rritje me rreth 30 për qind në 5 vitet e fundit

Kriminaliteti në vend ka pësuar rritje në 5 vitet e fundit, e bashkë me të edhe të rinjtë që përfshihen në vepra penale. Nga rreth 34 mijë autorë që kryen vepra penale në vitin 2016, shifra arriti në gati 41 mijë vitin e shkuar.