Kriteret e renditjes: Prioritet për universitetet, kërkimi shkencor dhe mësimdhënia

Mungesa e kërkimeve shkencore dhe cilësia e mësimdhënies janë kriteret bazë për renditjen e Universitetit të Tiranës në vendin e 301 nga350 universitete. Ekspertët e arsimit sugjerojnë që prioritet duhet ofruar edhe punësimit të studentëve pas përfundimit të ciklit arsimor.