Kriza dhe komunikimi, “nga lufta vijmë, në luftë shkojmë”, A është kjo mënyra e duhur?

Publikuar më: 11/10/2021, ora 19:56

Kriza dhe komunikimi, “nga lufta vijmë, në luftë shkojmë”, A është kjo mënyra e duhur?

Publikuar më: 11/10/2021, ora 19:56

Kriza e paralajmëruar energjetike dhe reagimi qytetar. I ftuar në Ditarin e mbrëmjes në A2 pedagogu Erlis Çela.

Kriza dhe komunikimi, “nga lufta vijmë, në luftë shkojmë”, A është kjo mënyra e duhur?

Publikuar më: 11/10/2021, ora 19:56

Kriza e paralajmëruar energjetike dhe reagimi qytetar. I ftuar në Ditarin e mbrëmjes në A2 pedagogu Erlis Çela.