Kriza dhe komunikimi, “nga lufta vijmë, në luftë shkojmë”, A është kjo mënyra e duhur?

Kriza e paralajmëruar energjetike dhe reagimi qytetar. I ftuar në Ditarin e mbrëmjes në A2 pedagogu Erlis Çela.