Kriza dhe mundësitë e Covid-19, bizneset që fituan dhe ato që humbën nga pandemia

Kriza ekonomike dhe masat kufizuese që shoqëruan pandeminë kanë dhënë një efekt të madh në strukturën e bizneseve në vend. Edhe pse të dhënat e INSTAT tregojnë se viti 2020 u mbyll me një bilanc në rritje të ndërmarrjeve aktive, kjo lidhet me një shtim të ndjeshëm të NIPT-eve të fermerëve, që janë formalizuar për të përfituar nga skemat e ndryshme mbështetëse.