Kriza e Covid-19, ku duhet të drejtohen shpenzimet e buxhetit?

I ftuar: Azmi Stringa, ekspert për ekonominë