Kriza e pensioneve, nevojitet një skemë shoqërore hibride

Publikuar më: 11/1/2022, ora 16:25

Kriza e pensioneve, nevojitet një skemë shoqërore hibride

Publikuar më: 11/1/2022, ora 16:25

Thellimi i deficitit të pensioneve kërkon një ndërhyrje të menjëhershme. Sipas ekspertëve nevojitet një shtyllë e re në sistemin e pensioneve dhe një formë alternative midis sistemit privat dhe shtetëror, i cili do të gjeneronte pensione më të larta dhe më shumë investime publike.

Kriza e pensioneve, nevojitet një skemë shoqërore hibride

Publikuar më: 11/1/2022, ora 16:25

Thellimi i deficitit të pensioneve kërkon një ndërhyrje të menjëhershme. Sipas ekspertëve nevojitet një shtyllë e re në sistemin e pensioneve dhe një formë alternative midis sistemit privat dhe shtetëror, i cili do të gjeneronte pensione më të larta dhe më shumë investime publike.