Kriza energjetike, strategjia për treg të përbashkët mes Shqipërisë dhe Kosovës

Publikuar më: 9/11/2021, ora 17:20

Kriza energjetike, strategjia për treg të përbashkët mes Shqipërisë dhe Kosovës

Publikuar më: 9/11/2021, ora 17:20

Shqipëria prodhon energji elektrike nga burime të pastra, më shumë se çdo shtet tjetër i Ballkanit Perëndimor.