Krujë, arrestohet gjyqtarja Enkeleida Hoxha dhe disa punonjës të gjykatës