Ku shkojnë investimet e huaja? Shtohen blerjet e pasurive të paluajtshme, shmanget bujqësia

Publikuar më: 27/9/2022, ora 16:26

Ku shkojnë investimet e huaja? Shtohen blerjet e pasurive të paluajtshme, shmanget bujqësia

Publikuar më: 27/9/2022, ora 16:26

Investimet e huaja janë rritur këtë vit, por fondet nuk po shkojnë domosdoshmërisht në ato sektorë që zhvillojnë ekonominë.