“Kultura në një javë”, logoja e re e Teatrit Kombëtare të Operas dhe Baletit

Në “Dita Jonë”, u diskutua me gazetaren e Luela Myftari rreth debatit të hapur në rrjetet sociale lidhur me logon e re të Teatrit të Operas dhe Baletit.