Kur lexon autori, festivali risjell kujtimet e një vepre të hershme dhe ato që s’janë botuar ende

Nuk është e zakontë në takimet tona letrare të lexojë vetë autori. Zakonisht shkrimtarët shqiptarë kur e botojnë veprën ia dorëzojnë lexuesit e dorëzohen në shijen që shpërndan libri.