Kurora e Gjelbër në Sarandë, mbi 16 milionë lekë të shkuara dëm

Projekti për ripyllëzimin e kurorës së gjelbër të qytetit të Sarandës, rezultoi një projekt fantazmë, i cili ka marre 16,6 milionë lekë të taksapaguesve shqiptarë, por që nuk ka lënë asnjë shenjë në gjelbërimin e zonës. Bashkia që mori në dorëzim investimin, deklaron se pishat janë tharë