Kursimet e shqiptarëve, 54,9% në valutë të huaj – A2

Kursimet e shqiptarëve, 54,9% në valutë të huaj

Shqiptarët e përdorin euron masivisht dhe për këtë arsye, ata janë të ndjeshëm ndaj çdo lëvizje të saj. Pasi u mësuam me një zhvlerësim të fortë dhe të vazhdueshëm të monedhës europiane në tregun tonë të këmbimit, një lëvizje me kah të kundërt vjen prej valutave.