Kushtetuesja mbyll gjykimin për zgjedhjet vendore 2019, paditësit: Injoroni “Venecian”

Publikuar më: 2/11/2021, ora 16:06

Kushtetuesja mbyll gjykimin për zgjedhjet vendore 2019, paditësit: Injoroni “Venecian”

Publikuar më: 2/11/2021, ora 16:06

Janë legjitime apo jo zgjedhjet vendore të 2019? Kësaj pyetje Gjykata Kushtetuese është gati t’i japë përgjigje. Pas mbylljes së shqyrtimit gjyqësor, shtatë gjyqtarët janë tërhequr për të marrë vendimin. Shoqata e Bashkive, si pala paditëse, kërkoi nga Gjykata që të injorojë opinionin e Komisionit të Venecias.

Kushtetuesja mbyll gjykimin për zgjedhjet vendore 2019, paditësit: Injoroni “Venecian”

Publikuar më: 2/11/2021, ora 16:06

Janë legjitime apo jo zgjedhjet vendore të 2019? Kësaj pyetje Gjykata Kushtetuese është gati t’i japë përgjigje. Pas mbylljes së shqyrtimit gjyqësor, shtatë gjyqtarët janë tërhequr për të marrë vendimin. Shoqata e Bashkive, si pala paditëse, kërkoi nga Gjykata që të injorojë opinionin e Komisionit të Venecias.