“Ky është një Çernobil kinez”

Pëllumb Aliaj, mjek kardiolog me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deklaroi se sot po jetojmë këtë situatë për shkak të një përgjigjeje të vonuar të Kinës.