“La Sulphide”, balerinët e TKOB sjellin përrallën romantike në ArTurbina

“La Sulphide” është një zanë e bukur ajri, që do të na tregojë një histori dashurie si në përralla, një histori që u shkrua në vitin 1836 e që prej asaj dite balerinët në të gjithë botën e rrëfejnë përmes gjuhës së trupit.