Laboratori i drogës në Has, 127 vjet burg për 17 të akuzuarit