Lagjet karakteristike në Gjirokastër, me kanale të hapura dhe mungesë uji

Publikuar më: 11/1/2022, ora 12:48

Lagjet karakteristike në Gjirokastër, me kanale të hapura dhe mungesë uji

Publikuar më: 11/1/2022, ora 12:48

Kështu janë katandisur punimet për rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit në lagjen Varosh të Gjirokastrës. Këto punime duhej të mbylleshin që në gusht të vitit të kaluar. Por ato jo vetëm që nuk janë mbyllur, por e kanë kthyer këtë lagje me një pamje aspak të këndshme as për banorët dhe aq me pak për vizitorët.

Lagjet karakteristike në Gjirokastër, me kanale të hapura dhe mungesë uji

Publikuar më: 11/1/2022, ora 12:48

Kështu janë katandisur punimet për rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit në lagjen Varosh të Gjirokastrës. Këto punime duhej të mbylleshin që në gusht të vitit të kaluar. Por ato jo vetëm që nuk janë mbyllur, por e kanë kthyer këtë lagje me një pamje aspak të këndshme as për banorët dhe aq me pak për vizitorët.