Larg shtëpisë dhe familjes, kamionistët, emigrantët që mbetën të varfër

Publikuar më: 4/5/2022, ora 10:25

Larg shtëpisë dhe familjes, kamionistët, emigrantët që mbetën të varfër

Publikuar më: 4/5/2022, ora 10:25

Shoferët që drejtojnë kamionët e transportit të mallrave jashtë vendit, mund të cilësohen mjaft mirë edhe si emigrantë mbi rrota. Pasi për shkak të punës janë të detyruar që pjesën më të madhe të kohës ta kalojnë larg familjeve të tyre.

Larg shtëpisë dhe familjes, kamionistët, emigrantët që mbetën të varfër

Publikuar më: 4/5/2022, ora 10:25

Shoferët që drejtojnë kamionët e transportit të mallrave jashtë vendit, mund të cilësohen mjaft mirë edhe si emigrantë mbi rrota. Pasi për shkak të punës janë të detyruar që pjesën më të madhe të kohës ta kalojnë larg familjeve të tyre.