Legjislacioni i ri fiskal nuk adreson nevojat e krijuara nga krizat që vendi po kalon

Publikuar më: 2/11/2021, ora 16:42

Legjislacioni i ri fiskal nuk adreson nevojat e krijuara nga krizat që vendi po kalon

Publikuar më: 2/11/2021, ora 16:42

Ekspertë të ekonomisë argumentojnë se ndryshimet në legjislacionin fiskal që shoqëron projektbuxhetin për vitin e ardhshëm nuk u përgjigjen krizave që po kalon vendi dhe nevojave që kanë qytetarët. Grupet e interesit e shoqata të biznesit kanë kundërshtuar propozimet e “Financave” duke theksuar se, as paketa fiskale dhe as buxheti nuk arritën të surprizojnë për mirë.

Legjislacioni i ri fiskal nuk adreson nevojat e krijuara nga krizat që vendi po kalon

Publikuar më: 2/11/2021, ora 16:42

Ekspertë të ekonomisë argumentojnë se ndryshimet në legjislacionin fiskal që shoqëron projektbuxhetin për vitin e ardhshëm nuk u përgjigjen krizave që po kalon vendi dhe nevojave që kanë qytetarët. Grupet e interesit e shoqata të biznesit kanë kundërshtuar propozimet e “Financave” duke theksuar se, as paketa fiskale dhe as buxheti nuk arritën të surprizojnë për mirë.