Lehtësirat fiskale për sportistët dhe sponsorët, gati miratimi nga Këshilli i Ministrave

Në mars 2019, kryeministri Edi Rama i premtoi klubeve paketën e re ligjore, e cila parashikonte lehtësi fiskale për sponsorizimet në sport.