Lehtësitë për çiftet e reja, nisma e qeverisë vlerësohet si e pamjaftueshme nga ekspertët

Publikuar më: 22/5/2022, ora 14:44

Lehtësitë për çiftet e reja, nisma e qeverisë vlerësohet si e pamjaftueshme nga ekspertët

Publikuar më: 22/5/2022, ora 14:44

Kriza demografike që ka prekur vendin po detyron qeverinë të mendojë më shumë në drejtim të mbështetjes së familjeve të reja. Një dokument i hartuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë synon t’u ofrojë çifteve të reja blerjen e apartamenteve apo truallit me kredi në nivelin 1.5 për qind dhe lehtësi të tjera në drejtim të nevojave që ato do të kenë.

Lehtësitë për çiftet e reja, nisma e qeverisë vlerësohet si e pamjaftueshme nga ekspertët

Publikuar më: 22/5/2022, ora 14:44

Kriza demografike që ka prekur vendin po detyron qeverinë të mendojë më shumë në drejtim të mbështetjes së familjeve të reja. Një dokument i hartuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë synon t’u ofrojë çifteve të reja blerjen e apartamenteve apo truallit me kredi në nivelin 1.5 për qind dhe lehtësi të tjera në drejtim të nevojave që ato do të kenë.