Letrat me vlerë, shtrenjtohen interesat e borxhit të brendshëm

Qeveria po merr borxh më shtrenjtë këtë vit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë një rritje të ndjeshme të interesave të letrave me vlerë, si për titujt afatgjatë ashtu edhe për ato afatshkurtër. Në harkun kohor të tre muajve, yieldi mesatar, apo norma e pritshme e kthimit të investimit, për bonot 12-mujore, u rrit nga 1.8% në 2.15%.