Liderët në Samit: Gjuha shqipe, territori i Kosovës dhe vota e emigrantëve – A2

Liderët në Samit: Gjuha shqipe, territori i Kosovës dhe vota e emigrantëve

Nga Samiti i Diasporës liderët politikë përçuan mesazhe të rëndësishme. Qe nga përdorimi i gjuhës shqipe në Maqedoni, ne qëndrimin e forte për të mos këmbyer asnjë milimetër territor të Kosovës, e deri te vota e emigrantëve ne Shqipëri.