Lidhjet gjenetike të shqiptarëve, studimi: “Vëllezër” me arbëreshët, “kushërinj” me grekët e veriut

Publikuar më: 9/12/2022, ora 16:17

Lidhjet gjenetike të shqiptarëve, studimi: “Vëllezër” me arbëreshët, “kushërinj” me grekët e veriut

Publikuar më: 9/12/2022, ora 16:17

ADN e shqiptarëve është ende e njëjtë me arbëreshët e sotëm, por kemi ngjashmëri të mëdha gjenetike edhe me grekët. Ky është rezultati i një studimi të kryer nga gjenetistë të Universitetit të Tiranës dhe atij të Bolonjës për lidhjet gjenetike në popullsinë e Mesdheut.

Lidhjet gjenetike të shqiptarëve, studimi: “Vëllezër” me arbëreshët, “kushërinj” me grekët e veriut

Publikuar më: 9/12/2022, ora 16:17

ADN e shqiptarëve është ende e njëjtë me arbëreshët e sotëm, por kemi ngjashmëri të mëdha gjenetike edhe me grekët. Ky është rezultati i një studimi të kryer nga gjenetistë të Universitetit të Tiranës dhe atij të Bolonjës për lidhjet gjenetike në popullsinë e Mesdheut.