Ligji i arsimit të lartë, “hartimi i vitit 2015 pa sukses, duhet të rritet financimi”

Ligji i parë për arsimin e lartë në Shqipëri u hartua dhe u miratua në vitin 2007. Gjatë vitit 2012-2013 pati ide dhe propozime për disa ndryshime në disa nene të tij.