Ligji i ri për SME, qeveria ndryshon kategorizimin e biznesit

Publikuar më: 30/5/2022, ora 15:49

Ligji i ri për SME, qeveria ndryshon kategorizimin e biznesit

Publikuar më: 30/5/2022, ora 15:49

Sipërmarrjet e vogla dhe të mesme në vend janë ende të brishta. Nevoja për mbështetje financiare për të zhvilluar potencialin e këtij sektori, ka nxitur qeverinë në hartimin e një draft ligji me ndryshime strukturore. Kategorizimi i ri ta bëjë më të thjeshtë mundësinë për financim dhe trajnime profesionale.

Ligji i ri për SME, qeveria ndryshon kategorizimin e biznesit

Publikuar më: 30/5/2022, ora 15:49

Sipërmarrjet e vogla dhe të mesme në vend janë ende të brishta. Nevoja për mbështetje financiare për të zhvilluar potencialin e këtij sektori, ka nxitur qeverinë në hartimin e një draft ligji me ndryshime strukturore. Kategorizimi i ri ta bëjë më të thjeshtë mundësinë për financim dhe trajnime profesionale.