Ligji për regjistrimin e OJF, shoqëria civile kundër: Dëmton lirinë e organizimit

Publikuar më: 24/6/2021, ora 20:45

Ligji për regjistrimin e OJF, shoqëria civile kundër: Dëmton lirinë e organizimit

Publikuar më: 24/6/2021, ora 20:45

Parlamenti miratoi ligjin për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse, pavarësisht kundërshtimeve dhe thirrjeve nga shoqëria civile për të mos e votuar atë. Ministrja e Drejtësisë e lidhi nevojën e ligjit me detyrimin për të rritur transparencën në fondet që qarkullon ky sektor.

Ligji për regjistrimin e OJF, shoqëria civile kundër: Dëmton lirinë e organizimit

Publikuar më: 24/6/2021, ora 20:45

Parlamenti miratoi ligjin për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse, pavarësisht kundërshtimeve dhe thirrjeve nga shoqëria civile për të mos e votuar atë. Ministrja e Drejtësisë e lidhi nevojën e ligjit me detyrimin për të rritur transparencën në fondet që qarkullon ky sektor.