Lojë bashkish para Kushtetueses – Absolut 4 – 08/06/2021