“Lufta” e artistit të rrugës, sfidë koronavirusit me kaba klarinete

Orari i lejimit të qarkullimit të këmbësorëve gjatë paradites u shfrytëzua edhe nga një artist rruge.