Malësia e Kukësit, aty ku natyra kërkon vëmendjen e institucioneve

Publikuar më: 23/5/2022, ora 18:26

Malësia e Kukësit, aty ku natyra kërkon vëmendjen e institucioneve

Publikuar më: 23/5/2022, ora 18:26

Malësia e Kukësit është një tjetër zone malore që po tërheqë çdo vit e më shumë vizitorë vendas dhe të huaj. Natyra e bukur e ndërthurur me burime dhe lumenj malore, e bëjnë mjaft të preferueshme këtë zonë, dhe në mënyrë të veçantë parkun natyror kombëtar Korab-Koritnik.

Malësia e Kukësit, aty ku natyra kërkon vëmendjen e institucioneve

Publikuar më: 23/5/2022, ora 18:26

Malësia e Kukësit është një tjetër zone malore që po tërheqë çdo vit e më shumë vizitorë vendas dhe të huaj. Natyra e bukur e ndërthurur me burime dhe lumenj malore, e bëjnë mjaft të preferueshme këtë zonë, dhe në mënyrë të veçantë parkun natyror kombëtar Korab-Koritnik.